Kontakt

Zarząd firmy

Andrzej Chmielewski
(Prezes Zarządu)

32 291-81-82

Sylwia Hedwig
(Dyrektor Handlowy)

32 291-81-82

Agnieszka Chmielewska
(Sekretariat)